Av: Thale Tøllefsen

15 sjåfører fikk bot i Holtveien