Ingen andre i hele Spar-systemet kan vise til de samme resultatene som D-gruppen lokalt. Her har konsernets butikker oppnådd en markedsandel på over 40 prosent. Til sammenligning kan nevnes at kjeden som helhet har drøye 7 prosent på landsbasis.

Naturlig forklaring

Ingen i kjeden ønsker å gi kommentarer til fjorårets regnskapstall som resultatmessig er noe lavere enn året før. Det siste har imidlertid sin naturlige forklaring:

I fjor tok D-gruppen 30 millioner kroner fra driftskontoen for å betale oppgraderingene av Eurospar-butikkene på Kvaløysletta og på Finnsnes – tidligere Bunnpris. Mens dette pågikk, gikk butikkene også glipp av omsetning. Til tross for det, ble totalomsetningen for konsernet på over milliarden.

Skal doble

Nå har ledelsen satt seg nye mål. I løpet av de neste fem årene skal det stå 2.000.000.000 kroner under posten salgsinntekter.

Men den enorme utviklingen har ikke vært like god i alle år. Tilbake på 90-tallet viser tallene at D-gruppen sto med en fot i graven og den andre på et bananskall. Men etter at dagens eiere – Kræmer-familien, Norgesgruppen, Bjørn Bendiksen og dagens administrerende direktør Jim Theodorsen tok over – har pilene pekt oppover.

4,5 millioner kunder

Gruppens butikker – inkludert eierskapet i Bodø – hadde 4,5 millioner betalende kunder innenfor dørene i fjor. I snitt la hver enkelt igjen 250–260 kroner i kassa.

D-gruppen er et bunnsolid konsern. I bransjen ryktes det at om noen ønsker å overta aksjene til Hagb. Kræmer AS (39,2 prosent), NG Spar Nord AS (39,2 prosent), Siben Invest AS (19,6 prosent) og Insi AS (2 prosent), må det legges mellom 500 og 1.000 millioner kroner på bordet. Det alene vitner om at tromsøselskapet er en betydelig aktør i Dagligvare-Norge.

Kortreist mat

En stor årsak til D-gruppens resultat og omdømme, er kontakten med lokale leverandører. I fjor kjøpte Eurospar-butikkene kortreist mat for over 200 millioner kroner.

Til gjengjeld opplever gruppen kundenes lojalitet. Som eksempel kan nevnes at Eurospar på Kvaløysletta – etter å ha vært stengt i tre uker som følge av renoveringen i fjor høst – kun brukte ett par uker på å oppnå samme omsetning som før arbeidet startet.

Mange planer

D-gruppen har – ifølge opplysninger iTromsø har – mange planer i nord. Blant disse er utvidelsen av Eurospar-butikken i Storgata som mens arbeidet pågår, skal flyttes til Strandveien – de gamle Asko Nord-lokalene.

Selv om planene innebærer betydelige investeringer, får D-gruppen igjen med renter. I den forbindelse kan etableringen på Finnsnes nevnes – en butikk som nå har samme omsetningstall som Bodø og den nevnte butikken i Storgata.

Regnskapstall

I 2016-tallene kommer det også fram at eierne tar utbytte med 16,2 millioner kroner.

På kontoen for innskudd og kontanter sto det ved årsskiftet 62,3 millioner kroner.

Administrerende direktør Jim Theodorsen mottok 3,83 millioner kroner i lønn og godtgjørelser.

Egenkapitalgraden står oppført med 52,5 prosent og konsernet har ingen rentebærende gjeld.

D-GRUPPEN – KONSERN

  • Tall i mill. kr 2016 2015

  • Inntekter: 1.037,9* 987,2

  • Dr. resultat: 32,1 42,8

  • Res. før skatt: 32,6 45,7

  • Egenkapital: 115,4 107,2

  • Totalkapital: 219,9 209,1

* I tillegg kommer andelen av omsetningen til Eurospar Bodø på 114 millioner kroner. Her eier D-gruppen 49,86 prosent.