En person anmeldt etter mistanke om alkoholpåvirket kjøring