Vil bygge reiselivsanlegg og utvide småbåthavna i Bellvika

foto