Vegvesenet etterlyser over 700 tromsøværinger: Må melde seg ellers mister de førerretten

foto