Den fulle mannen var ikke lenger velkommen. Hentet av politiet