Tiedemannsparken levert av Bymiljøetaten i Oslo kommune vant klassen for byområder, mens Peisestuen i Kristiansand kommune vant klassen for tettsteder og friområder.

Begge uteområdene kan nå si de har Norges beste uterom.

Charlottenlund friområde på toppen av Tromsøya var blant de nominerte, men måtte altså se seg slått av Oslo og Kristiansand.

Konkurransen arrangeres av Norsk kommunalteknisk forening og Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører.