Bukta med stort underskudd i fjor: – Får ingen konsekvenser for festivalen