På tirsdagens møte i formannskapet ble skytebanesaken nok en gang tatt opp.

Kommunen jobber med en midlertidig avtale om bruk av skytebanen i Tromsdalen, fram til ny skytebane i Kjoselvdalen er klar.

– I et optimistisk bilde er det mulig å se for seg at man kan starte realisering av ny bane i Kjoselvdalen i løpet av siste halvdel av 2024. Det er det tidligste. Men gode krefter må samarbeide godt for å klare det. Helt nøkternt er vi nok ute i 2025 før endelig vedtak foreligger, sa kommunedirektør Stig Tore Johnsen til formannskapet.