Millionstrid om for lite stein: Tromsø-bedrift saksøker for 23 millioner

Salmars lakseslakteri under bygging i 2020 etter at tomten på industriområdet Klubben dels var sprengt ut og dels fylt ut i sjøen på Senja. Foto: Salmar