Imponert over at flere i Tromsø tar opp kampen mot samehets

foto