Elevene på Mortensnes får prøve seg på lassokasting - skolen har fått penger fra Sametinget

foto