Vegvesenet godtar bot etter brukollaps i Trondheim

foto