Nederlandske riggansatte demonstrerte i Oslo

foto