Dette er i tillegg den verste septembermåneden noensinne målt, ifølge Dagens Næringsliv.

– Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I august steg boligprisene overraskende mye med 1,9 prosent.

Eiendom Norge venter at prisene fortsetter å falle de neste månedene. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene i september med 0,6 prosent.

– Det er normalt at boligprisene faller i siste tertial, og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle de neste månedene. Usikkerheten rundt utviklingen i både norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen i høst blir svak, sier Lauridsen.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 6,7 prosent.

Salgstid på 29 dager i snitt

I Oslo falt boligprisene med 2,5 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen på 0,8 prosent. Hittil i år har prisene i Oslo steget med 6,9 prosent.

I september ble det solgt 9.798 boliger i Norge, noe som er 5,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Gjennomsnittsprisen for en bolig var i overkant av 4,5 millioner kroner ved utgangen av måneden.

Hittil i år er det solgt 73.089 boliger i Norge, noe som er 9,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i september, noe som er det samme som i august. Kortest salgstid har Bergen og Bodø/Fauske med henholdsvis 17 og 18 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 38 dager.

– Sammenlignet med tidligere år går det svært raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier Lauridsen.

Svak prisutvikling i nesten hele landet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund og omegn, mens prisutviklingen var svakest i Hamar og Stange.

Hittil i år har Kristiansand hatt sterkest prisutvikling med en oppgang på 10,9 prosent. Deretter følger Drammen (9,9) og Tønsberg/Færder (9,7).

Den svakeste utvikling så langt har Asker/Bærum og Follo med en oppgang på 4,1 prosent.

– Det var en svak utvikling i alle områder i Norge i september med unntak av Ålesund og omegn. Dette tyder på at renteøkningene begynner å virke, og vi venter at økte renter vil prege utviklingen i boligprisene de kommende månedene, sier Lauridsen.

Ventet nedgang

Fallet i boligprisene var ventet, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Markedet tåler et prisfall etter lang tid med vekst, men vi er særlig bekymret for konsekvensene for boliginvesteringene, dersom Norges Bank fortsetter den aggressive rentepolitikken med flere rentehevinger fram mot jul, sier han.

I Nordea ser de nå et skifte der mange budrunder ikke går like fort og høyt som tidligere.

– Denne trenden tror vi blir forsterket framover, og våre økonomer venter en nedgang i boligprisene på 5–10 prosent det neste året, sier leder Randi Marjamaa for privatmarked i Nordea.