Steinar er 80 år og jobber fulltid i hjemmetjenesten: – Han er som en 25-åring