UiT har inngått avtale om samarbeid med Asias beste universiteter

foto