Stig Ditlefsen (53) får dekket kreftbehandling i utlandet