Fra 22. mai innfører UNN varsling ved all helikopteraktivitet i Breivika. Aktivitet med små helikoptre varsles kun med lys, lyd og skilt, mens det store redningshelikopteret SAR Queen i tillegg vil medføre sperring av vei og gangsti.

Det er NAWSAR/Justisdepartementet som har anbefalt at varslingssystem skal på plass i alle sykehus der det er aktuelt å lande med de nye redningshelikoptrene SAR Queen. I UNN gjelder dette kun UNN Tromsø i Breivika. Hensikten er å skjerme personer og gjenstander mot sterk vind fra helikoptrene.

Dette melder UNN i en pressemelding.

Slik foregår varslingen:

· All helikopteraktivitet (take-off og landing) varsles med lyssignal, skilt og lydsignal.

· SAR Queen-aktivitet varsles i tillegg med sperring av bilvei og gangsti i området.

· Det er også lagd et sikkerhetsgjerde for å skjerme gangsti ved akuttmottak og personer ved legevaktparkering.

· Sperringen vil oftest vare i 5-10 minutter, men i noen tilfeller også lengre, avhengig av situasjon.

Varslingssystemet skal tas i bruk fra og med 22. mai. Men det vil bli en «testkjøring» allerede 15. mai kl. 12:00.