Støre: Smittesituasjonen er så alvorlig at vi må sette inn tiltak for å beholde kontrollen

foto