Stenger flere av tunnelene i Tromsø til neste år: Vil bygge verdens lengste gang- og sykkeltunnel på Tromsøya

foto