foto
Tromsø kommunestyre har i flere omganger vedtatt å innføre bompenger. 40 prosent av politikerne bor i bompengesone 1, sentrumssonen. Foto: Ronald Johansen

Slik påvirkes byens politikere av bompengene