Brattland beroliger: – Vi tror dette er et uheldig funn uten noen faktisk betydning