John Christian Elden, en av Yakunins forsvarere, sier avgjørelsen fra tingretten tyder på at retten var enig med det meste av forsvarers argumenter.

– Retten fant det mest sannsynlig at Svalbardtraktaten tilsier at droneforbud for russere ikke er lovlig, men viktigst at etterforskningen har vist at det kun er vintersportsaktiviteter som er filmet med drone, sier han i en epost til NTB.

Ifølge kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett varslet påtalemyndigheten på forhånd at de ville anke saken dersom Yakunin ble løslatt. De fikk medhold av tingretten i at Yakunin ikke vil bli løslatt før anken er behandlet i lagmannsretten.

– Vi legger til grunn at lagmannsretten raskt vil behandle anken og at vår klient da løslates, sier advokat Bernt Heiberg, som også forsvarer mannen.

Fløy drone på Svalbard

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann med bånd til Vladimir Putin og ble pågrepet i Hammerfest mandag 17. oktober. Han er siktet for å fly drone ulovlig på Svalbard.

Sanksjonene mot Russland forbyr alle russere å fly i Norge, og Yakunin har russisk og britisk statsborgerskap.

Ett av stridstemaene har vært om sanksjonsforskriften også forbyr russere å fly uregistrerte flyfartøy, som personlige droner. Lagmannsretten mente slike flyfartøy ikke rammes av forskriften, men Høyesterett mente dette var feil lovanvendelse.

I kjennelsen mandag legger tingretten Høyesteretts lovforståelse til grunn. Men det at Yakunin fløy drone på Svalbard gjør saken mer komplisert, ifølge forsvarerne. De mener at flyforbudet i så fall er i strid med Svalbardtraktaten.

– Vanskelige juridiske problemstillinger

Tingretten sier det er usikkert om sanksjonsforskriften er i strid med Svalbardtraktaten. På grunn av denne usikkerheten, mener tingretten at det er et uforholdsmessig stor frihetsberøvelse å holde Yakunin varetektsfengslet.

– Tingretten har i en grundig kjennelse kommet til at saken reiser vanskelige juridiske problemer som trolig ikke vil avgjøres på flere år. Retten følger vår argumentasjon på alle punkter, sier Heiberg.

Etter at Yakunin anket den opprinnelige kjennelsen om varetektsfengsling til lagmannsretten, ble den først opphevet slik at han ble løslatt. PST anket imidlertid til Høyesterett, som satte lagmannsrettens kjennelse til side.

Saken ble opprinnelig sendt tilbake til lagmannsretten, men fordi fengslingen av Yakunin løper ut mandag, ble saken behandlet i tingretten i stedet.