Dette hadde Bjørn-Gunnar (FrP) gjort dersom han fikk bestemme