Lørdag er det årsmøte i Arbeiderpartiet fylkeslag i Troms. Der har Tromsø Arbeiderparti sendt inn et forslag til en kritisk uttalelse om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

«Om videre elektrifisering av olje og gassanlegg på land og til havs blir vedtatt, må kraftoverskuddet sikres ved samtidig utbygging av havvind, eller bruk av CO₂-fangst, slik at Norges ikke vedtas inn i et kraftunderskudd. Om dette ikke garanteres, må elektrifisering utsettes til kraftoverskudd og tilstrekkelig nett er bygget ut regional og nasjonalt», heter det forslaget fra Tromsø Ap.

PÅ BESØK: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte nylig Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Havvind før 2030

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen sier til VG at de må finne løsninger hvor bedrifter og befolkning på land ikke blir strømtapere som følge av elektrifisering av Melkøya.

– Jeg har vært i kontakt med både NVE og Veritas som sier at første havvindmølle kan være på plass før 2030. Kraft fra de møllene må øremerkes til elektrifisering av Melkøya. Da vil industrien få den kraften de trenger og Mo i Rana, Narvik, Tromsø og Berlevåg den kraften de trenger, sier han til VG.

  • Dette er bakgrunnen: Equinor eier anlegget på Melkøya, der naturgass fra feltet Snøhvit prosesseres. De vil oppgradere for 13,2 milliarder – og samtidig bytte ut all den forurensende gasskraften som driver anlegget med strøm fra strømnettet.

  • Derfor er det kontroversielt: Elektrifiseringen vil legge beslag på betydelige mengder strøm: Equinor har søkt om å få bruke inntil 3,6 terawattimer i året.

Støre-ja til elektrifisering

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er positiv til elektrifisering av Melkøya, og har understreket behovet for både mer kraft og mer strømnett.

UTFORDRER: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (i midten) her under et treff i Tromsø med statsminister Jonas Gahr Støre i fjor. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Etter planen skal elektrifiseringen kutte klimautslipp med 850.000 tonn i året. Oppgraderingene på anlegget skal også kunne øke gassproduksjonen med omtrent 60 milliarder kubikkmeter salgbar gass.

Men Ap-ordførere i flere av Nord-Norges største kommuner har advart i E24 om at dette kan gå på bekostning av andre næringer og arbeidsplasser i hele regionen.

Wilhelmsen sier til VG at elektrifisering via havvind er viktig for Nord-Norge.

– Oljeeventyret kom til nord 25 år etter det var utviklet i sør. Det bør ikke ta like lang tid når det gjelder det grønne skiftet. Nord-Norge må bli med i det skiftet og da er det viktig at havvind blir en del av satsingene her nord.

Ap- og Sp-protester

Forrige helg stemte årsmøtet i Finnmark Senterparti klart nei til elektrifisering. Finnmark Arbeiderparti samlet seg til slutt om et tja, det vil si «elektrifisering under visse forutsetninger».

Det største forbeholdet handler om at tilgangen på nettkapasitet og energi til Finnmark «må løses» uten å bidra til å drive opp strømprisene for folk og næringsliv i regionen.

På den andre siden har tillitsvalgte i Equinor advart i FriFagbevegelse om at flere hundre arbeidsplasser står i fare hvis anlegget ikke elektrifiseres, fordi det ikke kommer til å tilfredsstille klimakravene.

Equinors konsesjonssøknad er til behandling i Olje- og energidepartementet.