1.400 barn lever i fattige familier – slik vil Nav og kommunen hjelpe

foto