Dette hotellet får naboene til å se rødt: – Bygger man ulovlig, får det konsekvenser