Ber om fem og et halvt års fengsel for den narkosikta 18-åringen