Forskere vil undersøke senskader fra covid-19

foto