Av:
  • Lars Adrian Giske

To pasienter innlagt på UNN med påvist covid-smitte