Festivalsjef for Winterland er sikker på at kombinasjonen alkohol og Pool Party går bra

foto