Pelosi la fram forslag som skal gi Kongressen mulighet til å avsette en president

foto