Tyver tatt i Trøndelag etter å ha solgt tyvgodset på Finn

foto