Fra juni skal Stein og familien flytte til Melbourne i Australia, hvor Stein skal studere ved universitetet.

Stein er for tiden gruppeleder i Venstres kommunestyregruppe, medlem i formannskapet og sitter også i kommunens administrasjonsutvalg.

Morten Skandfer vil overta Steins posisjoner som gruppeleder og medlem i formannskapet.

Komitéleder og byråd

Stein har tidligere vært komitéleder for miljø- og transportkomiteen, byråd for idrett, kultur og næring, samt byråd for finans i Hilmarsen-byrådet.

Han har også hatt flere sentrale posisjoner i Venstre – blant annet som første nestleder i Unge Venstre, og konstituert generalsekretær i det samme.

Stein har søkt om fritak fra sine politiske verv ut kommunestyreperioden.