Kripos: – Kan være mulig å løse Tina Jørgensen-saken

foto