Mandag lukket den politiske ledelsen et møte. Begrunnelsen var at møtet var et arbeidsmøte. Til stede var gruppeledere (foruten Frp), ordfører og leder for byutviklingskomiteen, og en prosjektleder.

Nils E. Øy er spesialrådgiver for Norsk Presseforbund. Han mener kommunen ikke har anledning til å lukke møter mellom politikere ved å omdefinere dem til arbeidsmøter.

– Nei, dette er etter min en oppfatning en omgåelse av åpenhetsprinsippet i kommuneloven, fordi man lager et engere forum av det folkevalgte organ som har plikt til å ha åpne møter.

Dette advarte kommunaldepartementet mot i forbindelse med den siste lovendringen om offentlighet i kommunene. Man kunne ikke gjøre slike kunstgrep som å endre navn på møtet, sier Øy.

LER MER: Politikerne bak stengte dører: – Hva kan vi ta ut av Tromsøpakken?

– Jeg ler høyt

På Facebook gikk Arbeiderpartiets Ragni Løkholm Ramberg ut og forsvarte stengingen av møtet. Hun mener det nevnte møtet ikke kunne karakteriseres som et åpent møte.

”Dette møtet var ikke et slikt møte, men et arbeidsmøte. Vi har et mål om å komme til et bredt forlik på tvers av partier, som står seg over tid og bidrar til det samferdselsløftet Tromsø sårt behøver. Det er veldig positivt at vi har slike møter – og forsøke å komme til enighet der det er klokt og nødvendig. Slike forhandlinger må skje i forum som egner seg for det, der man kan tenke høyt og komme med forslag. (…) Det dreier seg ikke om hemmelighold, men om arbeidsforhold”, skrev Løkholm Ramberg mandag.

Nils E. Øy mener Løkholm Ramberg bommer grovt.

– Jeg ler høyt, du får unnskylde. Dette dreier seg åpenbart om hemmelighold. Loven kjenner ikke begrep som ”arbeidsmøte”. Det er ikke noe som skiller på møter med eller uten beslutninger. Også orienteringsmøter, samrådingsmøter og diskusjonsmøter er åpne møter etter lovens bestemmelse. Så står det i loven hvilke forhold som kan lukke et møte. Andre måter å gjøre det på finnes ikke i kommuneloven, sier Øy.

– Må følge loven

Ifølge Øy dreier det seg ikke om forhandlinger mellom likeverdige parter.

– Det dreier seg om at disse personene er valgt av Tromsøs befolkning for å finne politiske løsninger. Det skal skje i åpenhet. Det står i loven, det har Stortinget bestemt, det skal politikerne i Tromsø følge, slår Øy fast, og utdyper:

– Ellers bidrar de nok en gang til å bryte ned folkets respekt for politikere.