Tørkerammede bønder tilbys krisehjelp av skogselskap

foto