– Det kan jeg bekrefte, sier John Pedersen som fikk innkallingen i en e-post.

Lederen i bydelsrådet reagerer kraftig på at skyttermiljøene – til tross for politikernes vedtak om å stoppe aktiviteten – får holde på år etter år.

Intensjonsavtale

Allerede på et møte i januar ble Tromsø Jeger- og Fiskeforening og Tromsø Pistolklubb gjort kjent med at kommunen aksepterer videre aktivitet på banene.

I et referat fra møtet heter det at forslaget fra politisk rådgiver Peter Reinholdtsen har visse begrensninger. I det ligger at skyting i form av trening kan foregå på tre virkedager. I tillegg åpnes det for konkurranser i helgene.

Hele uken

– I praksis betyr det at det blir skyting hele uken igjennom. Så sent som i fjor opplevde vi nettopp det, konstaterer Pedersen.

I møtet med Jonas Stein vil bydelsrådslederen protestere mot kommunens avgjørelse.

Pedersen sier at han vil foreslå at pistolskyterne flyttes til Kjoselvdalen. Det betyr at aktiviteten begrenses til tirsdag, onsdag og torsdag.

Økt trafikk

Lederen i bydelsrådet sier at en ny sesong med skyting vil legge en demper på aktiviteten i friluftsområdet.

– I fjor – til tross for høy aktivitet på banene – opplevde vi en økning å antall brukere. Dersom denne trenden fortsetter i år, kan de bli konflikter. Folks generelle oppfatning er at politikerne har vedtatt å stoppe all skyting i området. Når aktiviteten likevel fortsetter, er det bekymringsfullt, sier Pedersen.

Ikke hjemmel

Byråd Jonas Stein presiserer at han ikke har hjemmel for å kaste skyterne ut av dalen. Derfor kan ordningen fortsette.

– Vi jobber imidlertid intenst for å finne en relokalisering. Men det gjenstår fortsatt en del arbeid. Og inntil en løsning er klar, kan skytterne utøve sine interesser på dagens anlegg.