Jordans konge ber om hjelp til å takle syrisk flyktningstrøm

foto