Stadig mer utrygt for kvinner i afghanske byer

foto