Det er nettstedet Veier24 som melder dette.

Totalt skal 41 tunneler vaskes i løpet fortløpende i perioden 2022 til 2027.

Ifølge nettstedet så har tunnelvasking tidligere vært en del av det overordnede vedlikeholdet av tunnelene, men fra i år så er vaskingen et eget anbudsområde.

– Vi ønsker ekstra fokus på renholdet av tunneler, samtidig som vi mener at definerte fagkontrakter som dette gir et mere spisset oppdrag for entreprenørene, sier Tord Bentzen i Troms og Finnmark fylkeskommune til Veier24.

Til nettstedet sier daglig leder Stian Kristiansen i Vakumkjempen Nord-Norge at selskapet har erfaring av tunnelvask fra før, men at det er første gangen se selv får hovedansvar for gjennomføringen.

Han sier videre at Vakumkjempen Nord-Norge må investere en del midler i nytt utstyr.