Det var ordførerne i en rekke skredutsatte områder som kom med ønsket om en nasjonal norm om å varsle om skredfare på tekstmelding, da de søndag møtte tre statsråder for å diskutere de siste dagers skred i Troms.

På møtet fikk justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og mat- og landbruksminister Sandra Borch (Sp) også høre forslag om at en slik varslingstjeneste blant annet bør inneholde varsel på turistenes eget språk og at varslingstjenesten Varsom.no bør styrkes med bedre meteorologiske data.

Trosser advarsler

I Nordreisa og Skjervøy sendes det ut skredvarsling som tekstmelding, men i flere kommuner finnes det ikke en slik tjeneste. Men ifølge Nordreisa-ordfører Hilde Anita Nyvoll (Ap) er det likevel ikke alltid det hjelper å varsle turistene om faren via tekstmelding.

– De får advarsler om ikke å gå i fjellet, likevel trosser de det. Vi må gjøre noe med det, men jeg har ikke svaret på hva som bør gjøres, sa Nyvoll.

– Det er viktig at vi får gått opp løypa ordentlig, slik at det blir mulig for kommunene å benytte den anledningen man har til å varsle når det er fare for liv og helse, som det skal være hjemmel for, sa beredskapsminister Mehl, som la ti lat man må se på om det er grunnlag for en nasjonal norm, slik det ble ytret ønske om på møtet.

Ikke tatt stilling til

Mehl trakk også fram den nye nasjonale varslingstjenesten Nødnett – som skal gi befolkningen raskere advarsler enn om det skulle kommet som tekstmelding.

– Nå er dette på nasjonalt nivå, men det jobbes med tekniske løsninger slik at dette også skal kunne varsles regionalt og lokalt, sa Mehl.

Av andre temaer som ble tatt opp var blant annet turistskatt, samling av kunnskapsmiljøene og bedre utdanning av guider. Om turistskatt sa Mehl at dette er et pågående utredningsarbeid, og at det trolig kommer en utredning om dette før sommeren.

– Det er ikke noe vi har tatt stilling til enda, sa Mehl.