Naboer: – Blir det busstrasé her så må kommunen kjøpe hele husrekka