Her er vårprogrammet til Spelt: Mari Boine på hovedscenen, Spelt-debut for Lisa Skoglund og kvinnehyllest

foto