Tromsø kommune skal i dag legge fram økonomiplan to. Før planen offentliggjøres har formannskapet blitt informert av administrasjonssjefen om at Tromsø kommune er forventet å gå med et millionunderskudd.

- Det er et forventet underskudd på 60 millioner kroner for kommunen. Dette er prognoser, men det er såpass alvorlig at jeg har vært i møte med enhetene med størst merforbruk, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg under tirsdagens formannskapsmøte.

- Det er allerede igangsatt langsiktige tiltak, men vi vil nå sette inn kortsiktige tiltak, sier Steinveg.

Merforbruk på 102,9 millioner

Klokken 14.00 rapporteres det om et samlet forventet merforbruk i avdelingene per 31. august 2016 på hele 102,9 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Det er en økning på 5,8 millioner kroner fra samme tid i fjor.

Mindreforbruk i enkeltavdelinger og økte inntekter kompenserer, slik at forventet merforbruk i forhold til budsjett er 59,7 milloner kroner per august 2016.

Pleie og omsorg verst

Merforbruket knytter seg i all hovedsak til pleie og omsorg, som alene har et overforbruk på 99,2 millioner. 58 millioner knytter seg her til økning i aktivitet utover budsjett.

Avdeling for utdanning har et merforbruk på 9,3 millioner.

- Kommunen er i en alvorlig økonomisk krise, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.