– Vi er allerede 20 år på overtid med å få bygget hallen. Nå må vi få rettet opp i at vi har bygget en barneskole uten gymsal, sier SV-politikeren.

Hun krever nå at det – som hun sier – tas politisk ansvar og settes av penger til å få satt i gang byggeprosessen, og at investeringsrammen økes som nødvendig.

Må ikke stoppe opp

foto
KUMMERLIG: Gymsituasjonen på Storelva skole har vært dårlig helt siden skolen ble bygget. Blant annet har bomberommet under skolen blitt brukt som aktivitetsrom.

– Det er viktig at det ikke gis signal om at prosessen får bremsene på. Det er veldig viktig at vi får satt i gang byggingen så raskt som mulig, sier Kielland.

Ifølge henne er det så vidt kommunen klarer å gi barna på Storelva lovpålagt gymopplæring.

– Jeg har selv barn på skolen, og vet at de er nødt til å ta til takke med en skitten fotballhall store deler av året. Det er ikke OK, sier hun.

SV-politikeren mener det må tas økonomiske grep for å finne penger – først i det reviderte budsjettet som skal behandles i forbindelsen med Økonomirapport II i september/oktober, og i budsjettbehandlingen i desember.

BAKGRUNN: Bygger flerbrukshall til 70 millioner kroner

Må finne penger

Hvor pengene konkret skal hentes fra for å få realisert ny hall i tilknytning til barneskolen, er for tidlig å si.

– Kanskje må vi se på om vi har plass til eksempelvis bibliotekdelen i hallen. Alle er enige om at vi trenger et bibliotek på Kvaløya, men vi kan ikke la det hindre byggingen av en gymsal, sier Kielland.

Hun får til dels støtte fra det største opposisjonspartiet i kommunestyret.

foto
STØTTER: Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe sier at hans parti stiller seg bak kravet fra SV.

Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe sier dette til iTromsø:

– Høyre har i sitt valgprogram sagt at vi ønsker å realisere en flerbrukshall i tilknytning til skolen. Det er noe vi fortsatt står på, og noe Høyre kommer til å jobbe for.

Høyre er med

Han sier at det forrige byrådet prøvde å få realisert byggingen.

– Storelva må være den siste skolen i hele Nord-Norge som ikke har egen gymsal.

– Elevene må i dag ha gym i skolegården uten muligheter for å dusje etterpå. Det er ikke greit, selv om de benytter Storelvahallen ved noen anledninger, sier han.

foto
KANSKJE: Frps Anni Skogmann sier at hun og partiet gjerne er med på bygging av gymsal på Storelva – såframt det finnes penger til det i et trangt kommunalt budsjett. – Men jeg kan ikke love noe før vi har oversikt over den økonomiske situasjonen totalt, sier hun.

Like udelt er ikke støtten fra Fremskrittspartiet. Gruppeleder Anni Skogman sier til iTromsø at partiet selvfølgelig ønsker at elevene på Storelva skal få ny hall.

– Men vi er nødt til å se på den økonomiske helheten i kommunen. Vi må ta en diskusjon om dette – før den tid tør jeg ikke love noe, sier hun.