Nedgang i utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor

foto