Japans sentralbank gir ytterligere lettelser

foto