– Som et ledd i prosessen, avvikler vi et folkemøte til uken. Meningen med det er først og fremst å få ut informasjon, men også motta innspill fra brukerne og beboerne i området. Vi vil dessuten opplyse om klagemulighetene. Byrådet ønsker en god og åpen dialog med alle, understreker politisk rådgiver, Peter Reinholdtsen.

Tung prosess

Han betegner den prosessen kommunen har foran seg som tung:

– Den blir også tidkrevende – fordi det ikke er mulig å forskyve tidsrammene på grunn av bestemmelsene i lovverket. Likevel satser vi på å finne en løsning i god tid før valget neste høst – noe som ble lovet velgerne ved forrige korsvei.

Formålet med planarbeidet er å utvide skytebanen i Kjoselvdalen til å kunne romme de miljøene som har tilholdssted i Tromsdalen i dag.

Forent seg

– I utgangspunktet ønsket byrådet en lokalisering i Simavika, men kommunestyret forente seg om Kjoselvdalen. Den videre prosessen skal avdekke om det er plass til nødvendige aktiviteter, sier Reinholdtsen.

I det ligger en skeetbane og to trapbaner for leirdueskyting, 100- og 200-metersbane for rifle, pistolbaner på 25 og 50 meter og muligheter for innendørs trening i vinterhalvåret.

Utbedringer

– Selv om Tromsø Skytterlag har et stort medlemshus i dag, kan det bli aktuelt med en utvidelse. Det er også snakk om utbedring av eksisterende vei og etablering av parkeringsplasser. Internveier og støydemping skal også på plass, sier Reinholdtsen.

Protester

Da kommunestyret valgte Kjoselvdalen, kom protestene på løpende bånd. Blant argumentene ble det hevdet at når Forsvaret trekker seg ut, skal arealene som til nå har vært båndlagt, tilbakeføres grunneierne i området. Det er også poengtert at en drikkevannskilde går gjennom området og at støyproblemene vil bli betydelig ved økt aktivitet på anlegget.

Av John Strandmo og Monika Aaserud

foto
lytter: Politisk rådgiver Peter Reinholdtsen sier at kommunene skal være lydhør i den kommende prosessen. Foto: Tromsø kommune